“Клаймакс ХХК”-ийн нийт ажилтнуудын ХАБЭА-н сургалтыг 2020 оны 06 дугаар сарын 14,21-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулан явууллаа.

“Клаймакс ХХК”-ийн  нийт ажилтнуудын  ХАБЭА-н сургалтыг 2020 оны 06 сарын 14,21-ний өдрүүдэд  амжилттай  зохион байгуулан явууллаа.

Сургалтанд хамрагдсан  нийт ажилтнууддаа сургалтаар олж авсан мэдлэгээ, аюулгүй ажиллагаандаа мөрдөж хэвшүүлэн, эрүүл мэндээ хамгаалж, эрүүл аюулгүй орчинд ажиллахыг ОШМИ-гийн хамт олноос хүсье.