“Рио Тинто Монгол” ХХК-ийн ажил олгогч, удирдах ажилтнуудын болон нийт ажилтнуудын сургалтыг 8 сарын 10-наас 8 сарын 14-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулан явууллаа.

“Рио Тинто Монгол”  ХХК-ийн ажил олгогч, удирдах ажилтнуудын болон нийт ажилтнуудын сургалтыг 8 сарын 10-наас 8 сарын 14-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулан явууллаа.

Сургалтанд хамрагдсан менежерүүд, удирдах ажилтнууд болон нийт ажилтнууддаа ажлын өндөр амжилтыг хүсье.

ОШМИ-гийн хамт олноос нь.