“М Си Эс Проперти” ХХК-ийн нийт ажилтнуудын ХАБЭА-н сургалт 2020 оны 09 дүгээр сарын 15,16-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулан явууллаа.

Сургалтанд “М Си Эс Проперти” ХХК-ийн нийт ажилтнуудын ХАБЭА-н сургалтыг 2020 оны 09 сарын 15-наас 16-ны өдөр зохион байгуулж явууллаа.

Сургалтанд хамрагдсан нийт ажилтнууддаа сургалтаар олж авсан мэдлэгээ,
аюулгүй ажиллагаандаа мөрдөж хэвшүүлэн, эрүүл мэндээ хамгаалж, эрүүл
аюулгүй орчинд ажиллахыг ОШМИ-гийн хамт олноос хүсье.