“М Си Эс Проперти” ХХК-ийн нийт ажилтнуудын ХАБЭА-н сургалт 2020 оны 09 дүгээр сарын 22,23-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулан явууллаа.

Сургалтанд “М Си Эс Проперти” ХХК-ийн нийт ажилтнуудын ХАБЭА-н сургалтыг 2020 оны 09 сарын 22-ноос 23-ны өдөр зохион байгуулж явууллаа.

Сургалтанд хамрагдсан нийт ажилтнууддаа сургалтаар олж авсан мэдлэгээ, аюулгүй ажиллагаандаа мөрдөж хэвшүүлэн, эрүүл мэндээ хамгаалж, эрүүл аюулгүй орчинд ажиллахыг ОШМИ-гийн хамт олноос хүсье.