“Тэсо Пропертиз ХХК”-ийн Удирдах болон нэгж, хэсгийн ахлах, удирдах ажилтнуудын сургалтыг 2020 оны 01дүгээр сарын 18-ны өдөр амжилттай зохион байгуулан явууллаа.

“Тэсо Пропертиз ХХК”-ийн  Удирдах болон нэгж, хэсгийн ахлах, удирдах ажилтнуудын сургалтыг 2020 оны 01 сарын 18-ны өдөр амжилттай  зохион байгуулан явууллаа.

Сургалтанд хамрагдсан ажил олгогч, удирдах ажилтнууддаа сургалтаар олж авсан мэдлэгээ, аюулгүй ажиллагаандаа мөрдөж хэвшүүлэн, эрүүл мэндээ хамгаалж, эрүүл аюулгүй орчинд ажиллахыг ОШМИ-гийн хамт олноос хүсье.

Leave a Reply

Your email address will not be published.