“Аэро Монголиа ХХК”-ийн Удирдах болон нэгж, хэсгийн ахлах, удирдах ажилтнуудын сургалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 23,24-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулан явууллаа.

“Аэро Монголиа ХХК”-ийн Удирдах болон нэгж, хэсгийн ахлах, удирдах ажилтнуудын сургалтыг 2020 оны 01 сарын 23,24-ний өдрүүдэд  амжилттай  зохион байгуулан явууллаа.

Сургалтанд хамрагдсан ажил олгогч, удирдах ажилтнууддаа сургалтаар олж авсан мэдлэгээ, аюулгүй ажиллагаандаа мөрдөж хэвшүүлэн, эрүүл мэндээ хамгаалж, эрүүл аюулгүй орчинд ажиллахыг ОШМИ-гийн хамт олноос хүсье.

Leave a Reply

Your email address will not be published.