“Монмаг” ХХК-ны нийт ажилчдын ХАБЭА-н сургалт 2020 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр амжилттай зохион байгуулан явууллаа.

Сургалтанд “Монмаг” ХХК- ийн нийт ажилтнууд хамрагдав.

Сургалтанд хамрагдсан нийт ажилтнууддаа сургалтаар олж авсан мэдлэгээ,
аюулгүй ажиллагаандаа мөрдөж хэвшүүлэн, эрүүл мэндээ хамгаалж, эрүүл  аюулгүй орчинд ажиллахыг ОШМИ-гийн хамт олноос хүсье.

Leave a Reply

Your email address will not be published.