ISO9001:2015 (ЧУТ), ISO45001:2018 (ХЭМАБУТ)-ын Дотоод аудитор бэлтгэх сургалт 2019.09.05-07-нд явагдана

#Чанарын удирдлагын тогтолцооны #ISO9001:2015, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны #ISO45001:2018 Олон улсын стандартуудын #ДОТООД АУДИТОР БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ явагдах…