ISO сургалт баталгаажуулалт

ОШМИ Групп нь 2020 оноос ISO Удирдлагын тогтолцооны стандартуудаар олон улсын Сургалт болон Баталгаажуулалтын аудитын үйлчилгээг санал болгож эхэллээ. Тиймээс бид зөвлөх үйлчилгээгээ албан ёсоор зогсоож, үүний оронд та бүхэнд өндөр чанартай сургалтын үйлчилгээг санал болгож байна. Манай ISO Олон Улсын стандартын Баталгаажуулалт болон Сургалтын үйлчилгээг Группийн харъяа “Эм Эс Си Эс” компани удирдан явуулна. Та доорх холбоос дээр дарж, ISO Сургалт ба Баталгаажуулалтын үйл ажиллагааны вэб сайтад хандана уу. ISO стандартын мэргэжлийн сургалт, үйлчилгээний салбарыг ОШМИ нь чадавхиараа тэргүүлж буйг хөндлөнгийн судалгааны байгууллагууд тодорхойлсон байдаг (MMCG, MIRIM) ба бид 2010 оноос хойш 50 гаруй байгууллагад зөвлөгөө өгч, 6000 орчин хүнийг ISO стандартын сургалтанд хамруулсан туршлагатай.

Баярлалаа.

Сайт руу шилжих