ХАБЭА-н зөвлөлийн гишүүн (36 цаг)

Хөтөлбөрийн тойм

 Хөтөлбөрийн нэр: Хөтөлбөрийн зорилго: Хөтөлбөрийн хүрээнд заагдах курс хичээлүүд: Гарын авлага, Сертификат:

“ХАБЭА-Н ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН” ХӨТӨЛБӨР

(OSH Committee member program)

Хөтөлбөр татах (PDF)

MN-ТАТАХ

 

Олон улсад ажил олгогчдыг ХАБЭА-н зөвлөлтэй байхыг шаарддаг, тэрхүү зөвлөл нь ажилтнууд ажлын байрандаа аюулгүй байгаа эсэхийг үнэлдэг. Энэхүү хөтөлбөр нь аюулгүй байдлын зөвлөлийн дарга, гишүүдэд ажил олгогчдын аюулгүй байдлын үүргийг сайтар биелүүлж, аюулгүй байдлын зөвлөлийг ажиллуулахад нь туслана.

Дараах 7 курс:

Курс OSHA700
Курс OSHA701
Курс OSHA702
Курс OSHA704
Курс OSHA707
Курс OSHA711
Курс OSHA717

ХАБЭА-н Зөвлөлийн гишүүн
(OSH-Committee member) Хөтөлбөрийн сертификат-1ш + Сургалтын гарын авлага-7ш
Бүртгэл, лавлагаа:
Утас: 7011-3838, 8995-3838, 8066-3838, 8996-3838
Хаяг: ХУД, 11-р хороо, 17023, Зайсан тойруу, 1/29 байр, #3
Имэйл: info@oshmi.mn
Вэб сайт:  https://oshmi.mn
Facebook: https://www.facebook.com/oshmi.mongolia 

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

Суралцах хэлбэрээс хамаарч 7 курс хичээлийг 3-5 өдөр үзнэ (Хөтөлбөрийн тойм хэсгээс үзнэ үү). Хичээлийн нэг цаг нь академик цагаар буюу 40 минут үргэлжилнэ.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГА БА СЕРТИФИКАТ

Сургалтыг тус хөтөлбөрийн сургагчаар бэлтгэгдсэн ХАБЭА-н салбарт 10-35 жил ажилласан туршлагатай, олон улсын зэрэгтэй монгол багш нар заана. Танхимын сургалтанд дадлага ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай техник, багаж хэрэгслүүдийг ашиглана. Хөтөлбөрийн шаардлага хангасан суралцагчдад “ХАБЭА-н Зөвлөлийн гишүүн” (OSH Committee member) хөтөлбөрийн сертификат олгоно. Хэвлэмэл сертификатууд АНУ-аас шуудангаар ирдэг.

СУРГАЛТЫН НОМ, ГАРЫН АВЛАГА

Суралцагчдыг “ХАБЭА-н Зөвлөлийн гишүүн” бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд заагдах OSHA-гийн 7 курс хичээл тус бүрээр монгол хэл дээр хэвлэгдсэн 7 ширхэг ном, гарын авлагаар хангана. Онлайн сургалтын суралцагчид гарын авлагуудыг мөн pdf –р онлайнаар үзэх боломжтой.

АНГИ ДҮҮРГЭЛТ БА СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

Танхимын нэг удаагийн сургалтанд дунджаар 25 хүн хамрагдах боломжтой. Сургалтын төлбөр сургалтын хэлбэрээс хамаарч 245 000 – 420000 мянган төгрөг байна (Хөтөлбөрийн тойм хэсгээс үзнэ үү). Онлайн сургалт нь танхимын сургалтаас 50% хүртэл хямд байдаг. Суралцагч сургалтын төлбөрөө Голомт банкин дахь МХААЭАМХ ТББ-н 1105058738 тоот дансаар сургалт эхлэхээс өмнө шилжүүлсэн байна. Суралцагч төлбөрөө сургалтын төв дээр биечлэн ирж бэлнээр төлж болно.

БҮРТГЭЛ, БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Суралцагч сургалтанд утас, имэйл, вэб сайт, facebook чат зэргээр болон биечлэн ирж бүртгүүлж болно. Сургалт эхлэхээс өмнө төлбөрөө төлснөөр бүртгэл баталгаажина. Суралцагч бүртгүүлэхдээ иргэний үнэмлэхний хуулбар 1%, цээж зураг 1% болон төлбөр төлсөн баримттайгаа ирнэ (Онлайнаар сурч буй тохиолдолд онлайнаар илгээж болно).

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ҮЗЭХ КУРС ХИЧЭЭЛҮҮДИЙН МОДУЛЬ

КУРС ХИЧЭЭЛҮҮДИЙН НЭР АКАДЕМИК ЦАГ
Курс OSHA700: Аюулгүй байдлын удирдлагын танилцуулга
Модуль 1: Дээд удирдлагын үүрэг амлалт 6 цаг
Модуль 2: Удирдлага ба ажилчдын хариуцлага
Модуль 3: Ажилтнуудын оролцоо
Модуль 4: Үр нөлөөтэй мэдээлэл
Модуль 5: Аюулыг илрүүлэх, хяналт тогтоох
Модуль 6: Аюултай тохиолдол болон ослыг судлах нь
Модуль 7: Аюулгүй байдлын боловсрол ба сургалт
Модуль 8: Чанар, аюулгүй байдлын нэгдсэн удирдлага
Курс OSHA701: Аюулгүй байдлын зөвлөлийг үр дүнтэй ажиллуулах нь
Модуль 1: Үүрэг, зорилго, үйл ажиллагаа 6 цаг
Модуль 2: Эхлэх нь
Модуль 3: Оролцох эрмэлзлэлийг бий болгох
Модуль 4: Аюулгүй байдлын зөвлөлийн боловсрол, сургалт
Модуль 5: Аюулыг илрүүлэх ба дүн шинжилгээ хийх багаж, зэвсэг
Модуль 6: Асуудлыг шийдвэрлэх арга барил
Модуль 7: Үр өгөөжтэй зөвлөмжийг боловсруулах
Модуль 8: Аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах
Курс OSHA702: Үйлдвэрлэлийн ослыг үр дүнтэй судлах нь
Модуль 1: Удиртгал 6 цаг
Модуль 2: Шинжилгээг санаачлан эхлүүлэх нь
Модуль 3: Ослын газрыг баримтжуулах
Модуль 4: Үр нөлөө бүхий ярилцлага хийх
Модуль 5: Үйл явцын шинжилгээ хийх
Модуль 6: Шалтгааныг тогтоох
Модуль 7: Шийдэл гаргах
Модуль 8: Тайлан бичих
Курс OSHA704: Аюулын шинжилгээ ба хяналт
Модуль 1: Суурь үзэл баримтлал 5 цаг
Модуль 2: Аюулын ангилал
Модуль 3: Аюулыг илэрүүлэх нь
Модуль 4: Ажлын байрыг шинжлэх нь
Модуль 5: Аюулыг хянах нь
Модуль 6: Асуудлыг шийдвэрлэх
Модуль 7: Үр дүнтэй санал зөвлөмжүүд
Курс OSHA707: Аюулгүй байдлын зөвлөлийг үр дүнтэй хуралдуулах нь
Модуль 1: Үүрэг шаардлага 5 цаг
Модуль 2: Үүрэг ба хариуцлага
Модуль 3: Хуралд бэлтгэх нь
Модуль 4: Хурал хийх нь
Модуль 5: Аюулгүй байдлын зөвлөлийн амжилтын техникүүд
Модуль 6: Асуудлын нөхцлүүдийг зохицуулах
Модуль 7: Хурлын дараа
Курс OSHA711: Эргономикийн танилцуулга
Модуль 1: Эргономикийг тодорхойлох нь 4 цаг
Модуль 2: Ажилтнаас шалтгаалсан эрсдлийн хүчин зүйлс
Модуль 3: Ажил үүргээс шалтгаалсан эрсдлийн хүчин зүйлс
Модуль 4: Ажлын орчноос шалтгаалсан эрсдлийн хүчин зүйлс
Модуль 5: Эрсдлийн хүчин зүйлсийг хянах нь
Курс OSHA717: Онцгой байдлын төлөвлөгөө
Модуль 1: Үндсэн асуултууд 4 цаг
Модуль 2: Онцгой байдлын төлөвлөгөө боловсруулах
Модуль 3: Бодлого ба дүрэм, журмууд
Модуль 4: Үүрэг хариуцлага ба сургалт
Модуль 5: Төлөвлөгөөг эргэж нягтлах, зохицуулах, шинэчлэх
НИЙТ 36 цаг
Байгууллагын сургалт ЗӨВЛӨЛ
үдээс өмнө, үдээс хойш гэх мэт