БИДНИЙ ТУРШЛАГА

ОШМИ Групп нь ХАБЭА болон ISO стандартын сургалт, баталгаажуулалтын чиглэлд салбартаа тэргүүлэгч байгууллага бөгөөд өдгөө 10 дахь жилдээ тогтвортой ажиллагаа явуулж, тасралтгүй өргөжин тэлж байна. Бид өнгөрсөн хугацаанд ХАБЭА болон ISO стандартын чиглэлээр 30 гаруй салбарын 700 гаруй байгууллагатай хамтран ажиллаж 100 гаруй төсөл хэрэгжүүлж,  23000 орчим ажилтныг сургалтандаа хамруулаад байна.

0
ХАБЭА-н мэргэшүүлэх ОУ-ын сургалтын сурагчдын тоо
0
Байгууллагын ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан хүний тоо
0
ХАБЭА-н гэрээт үйлчилгээний төслийн тоо
0
Төслийн менежментийн үйлчилгээ /төрийн ба олон улсын байгууллагын захиалгат/
0
ISO стандартын зөвлөх үйлчилгээ авсан байгууллагын тоо
0
ISO стандартын сургалтанд хамрагдсан хүний тоо
0
ISO стандартын баталгаажуулалтын аудитын харилцагчдын тоо
0
Чанар ба Стратегийн зөвлөх үйлчилгээн авсан байгууллага

ХАБЭА-Н СУРГАЛТААР ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ ГОЛ БАЙГУУЛЛАГУУД

ХАРИЛЦАГЧДЫН СЭТГЭГДЭЛЭЭС

ISO СТАНДАРТ БА СТРАТЕГИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ХАМТРАГЧ ГОЛ БАЙГУУЛЛАГУУД

OHSAS18001
ISO14001
Нефть

ISO9001 OHSAS18001

Мэдээлэл харилцаа холбоо

ISO9001 ISO45001 ISO14001 Стратеги
Хэвлэл

ISO9001
Цахилгаан үйлдвэрлэл, дамжуулалт

ISO9001 OHSAS18001 Стратеги
Барилга

ISO9001 ISO45001
Барилга

ISO9001
Дулаан дамжуулах

ISO9001 ISO45001 ISO14001
Тээвэр

ISO9001 ISO45001 ISO14001
Харуул хамгаалалт

ISO9001 ISO45001
Тавилга үйлдвэрлэл

ISO9001 ISO45001
Цахилгаан түгээх

ISO9001
Тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл

ISO9001 ISO18001

Зам барилга

ISO9001

Зөвлөх үйлчилгээ

ISO9001 ISO45001

Шилэн хийцийн үйлдвэрлэл

ISO9001 ISO22000

Хүнс үйлдвэрлэл

ISO9001 OHSAS18001

Буяны үйлчилгээ

OHSAS18001

Мэргэжлийн боловсрол

ISO9001 ISO45001

Хүнс үйлдвэрлэл

ISO45001 ISO14001

Уул уурхай

OHSAS18001

Тээвэр

ISO9001 OHSAS18001 ISO14001

Зам барилга

ISO9001 ISO45001 ISO14001

Нефть

ISO9001 ISO45001 Стратеги

Тээвэр

OHSAS18001

Уул уурхай

ISO9001 OHSAS18001

Гүний барилга

ISO9001 ISO22000

Хүнс үйлдвэрлэл

ISO9001 ISO22000

Хүнс үйлдвэрлэл, Ресторан

OHSAS18001

Хүнс үйлдвэрлэл

ISO9001

Даатгал

ISO9001

Харуул хамгаалалт

ISO9001 ISO45001 ISO14001

Ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

OHSAS18001

Уул уурхай

ISO9001 ISO45001

Худалдаа

OHSAS18001

Мэргэжлийн боловсрол

OHSAS18001
Зам барилга

ISO9001 OHSAS18001

Тээвэр зууч

ISO9001 OHSAS18001

Зам барилга

OHSAS18001

Сэргээгдэх эрчим хүч, Хүнс үйлдвэрлэл

ISO45001 OHSAS18001

Мэргэжлийн боловсрол

OHSAS18001

Мэргэжлийн боловсрол

OHSAS18001

Хүнс үйлдвэрлэл

ХАБЭА-Н ГЭРЭЭТ ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ ГОЛ БАЙГУУЛЛАГУУД

“Авъяаслаг Монголчууд” шоу нэвтрүүлгийн төсөл ХАБЭА-н ажилтан ажлуулах үйлчилгээ

Телевиз

Дотоод аудит

Хүнс үйлдвэрлэл

Эрсдэлийн үнэлгээ

Техникийн засвар

OUTSOURCE SAFETY хагас цагийн ХАБЭА-н ажилтан ажлуулах үйлчилгээ

Хөдөө аж ахуй

Баримт бичгийн боловсруулалт

Тээвэр, катеринг

Эрсдэлийн үнэлгээ, Баримт бичиг боловсруулалт, сургалт

Барилгын ТЭМ

Эрсдэлийн үнэлгээ

Даатгал

ХАБЭА, Байгаль орчны хуулийн нийцлийн үнэлгээ /Монгол, Англиар/

Засвар

Төв оффисын эрсдэлийн үнэлгээ, ажлын байрны нөхцлийн хэмжилт

Нефть

Баримт бичиг боловсруулалт

Тээвэр

Эрсдэлийн үнэлгээ, сургалт

Тээвэр

Эрсдэлийн үнэлгээ

Зочид буудал

Хууль эрхзүйн нийцлийн үнэлгээ

Уул уурхай

Эрсдэлийн үнэлгээ, OHSAS18001 зөрүүний шинжилгээ

Уул уурхай

Эрсдэлийн үнэлгээ

Нефть

Эрсдэлийн үнэлгээ

Фермер

Эрсдэлийн үнэлгээ

Эрчим хүч

Эрсдэлийн үнэлгээ, сургалт

Төмөр зам

Эрсдэлийн үнэлгээ

Барилгын ТЭМ үйлдвэрлэл

Эрсдэлийн үнэлгээ

Худалдаа

Эрсдэлийн үнэлгээ, сургалт

Барилга

Зөрүүний шинжилгээ

Барилга

Эрсдэлийн үнэлгээ

Барилга

Эрсдэлийн үнэлгээ, сургалт

Эрчим хүч

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТЭЭР ХАМТРАГЧ ГОЛ БАЙГУУЛЛАГУУД

2018

“Оюу Толгой” ХХК, “Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг”, “Говийн Оюу Сан”-гийн хөрөнгө оруулалттай Бизнесийн Инноваци ба Хөгжлийн төвийн Улаанбаатар хот ба Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суман дахь “Жижиг, дунд бизнесүүдэд зориулсан ХЭМАБ, Байгаль орчны менежментийн сургалтын материал боловсруулах, сургалт зохион байгуулах төсөл”

2017

“Жижиг дунд байгууллагуудын эрсдэлийн үнэлгээ” номыг Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын албан ёсны зөвшөөрөлтэйгээр орчуулж, хэвлэх төслийг амжилттай гүйцэтгэв.

2014, 2015, 2016

Нийгмийн даатгалын газрын захиалгаар Үйлдвэрлэлийн осол, МШӨ, ХАБЭА-н урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай” сургалт, сурталчилгааны төсөл.

2016, 2017

“Оюу Толгой” ХХК-н санхүүжилтээр Дархан, Даланзадгад, Дорнод аймгуудын Политехникийн коллежид Австралийн Серт 3 хөтөлбөртэй дүйцсэн Хөдөлмөрийн & Ажлын Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдлын сургалтын хөтөлбөр, материал боловсруулах, Дорнод коллежид OHSAS 18001:2007 олон улсын стандарт нэвтрүүлэх төсөл.

2014

“Оюу Толгой” ХХК-ийн ажилтнуудад ХАБЭА-н хуулийн сургалт өгөх S-765 тэндэрт шалгарч тус компанийн сургалтын хөтөлбөр, материалыг монгол улсын хууль тогтоомжид нийцүүлэх төслийн ажил.

2016

Каритас Чех олон улсын байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээний сургалт, зөвлөх үйлчилгээний төсөл.

2014

Хөдөлмөрийн яам, Хөдөлмөрийн судалгааны институтийн захиалгаар “Нүүрсний салбарын ХАБЭА-н төлөв байдлын судалгаа” хийх төсөл.

2013

Мянганы сорилтын сан, GOPA олон улсын байгууллагын захиалгаар “21 аймгийн МСҮТ-ийн багш нарт ХАБЭА-н сургагчийн ур чадвар олгох сургалт” зохион байгуулах төсөл.