5-р шат: ХАБЭА-н супервайзер (36 цаг)

Хөтөлбөрийн тойм

Хөтөлбөрийн нэр: Хөтөлбөрийн зорилго: Хөтөлбөрийн хүрээнд заагдах курс хичээлүүд:

Гарын авлага, Сертификат:

“ХАБЭА-Н СУПЕРВАЙЗОР” ХӨТӨЛБӨР

(OSH Supervisor)

Хөтөлбөр татах (PDF) MN-ТАТАХ

Супервайзор буюу нэгжийн ахлах, удирдах ажилтнууд, инженер даамалууд нь дэлхийн түвшний аюулгүй байдлын соёлын гол түлхүүр юм. “Ажил олгогчийн төлөөлөгч”- ийн хувьд супервайзор бүр хуулийн дагуу өөрийн ажлын байран дахь аюулгүй байдлын үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг. Тиймээс энэхүү хөтөлбөр нь тэдэнд үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвартай болоход тусална.

Дараах 7 курс:

Курс OSHA700
Курс OSHA702
Курс OSHA703
Курс OSHA709
Курс OSHA711
Курс OSHA712
Курс OSHA716

ХАБЭА-н Супервазор
(OSH-Supervisor) Хөтөлбөрийн сертификат – 1ш + Сургалтын гарын авлага – 7ш
Сургалтын хэлбэрүүд Үргэлжлэх хугацаа: Хичээллэх цаг: Төлбөр: Онлайнаар бүртгүүлэх
1. 100% онлайн Дундаж 3 өдөр, 36 цаг
(Ажлын 15 хоногт багтаан  судлах цахим нэвтрэх эрх олгоно)
Суралцагч өөрөө сонгоно 280 000 төгрөг
/МХААЭАМХ ТББ, Голомт банк, 1105058738/
БҮРТГҮҮЛЭХ
2. 50% онлайн. 50% танхим буюу холимог 3 өдөр, 36 цаг Танхимын сургалт: 09:00-13:00 цаг

Онлайн сургалт:
14:00-18:00 цаг
(Суралцагч 13:00 цагаас хойш өөрийн боломжит цаг суралцаж болно)

315 000 төгрөг
/МХААЭАМХ ТББ, Голомт банк, 1105058738/
БҮРТГҮҮЛЭХ
3. 100% танхим 5 өдөр, 36 цаг 09:00-13:30 цаг 420 000 төгрөг
/МХААЭАМХ ТББ, Голомт банк,1105058738/
БҮРТГҮҮЛЭХ
Бүртгэл, лавлагаа:
Утас: 7011-3838, 8995-3838, 8066-3838, 8996-3838
Хаяг: ХУД, 11-р хороо, 17023, Зайсан тойруу, 1/29 байр, #3
Имэйл: training@oshmi.mn
Вэб сайт:  https://oshmi.mn
Facebook: https://www.facebook.com/oshmi.mongolia 

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

Суралцах хэлбэрээс хамаарч 7 курс хичээлийг 3-5 өдөр үзнэ (Хөтөлбөрийн тойм хэсгээс үзнэ үү). Хичээлийн нэг цаг нь академик цагаар буюу 40 минут үргэлжилнэ.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГА БА СЕРТИФИКАТ

Сургалтыг тус хөтөлбөрийн сургагчаар бэлтгэгдсэн ХАБЭА-н салбарт 10-35 жил ажилласан туршлагатай, олон улсын зэрэгтэй монгол багш нар заана. Танхимын сургалтанд дадлага ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай техник, багаж хэрэгслүүдийг ашиглана. Хөтөлбөрийн шаардлага хангасан суралцагчдад “ХАБЭА-н Супервазор” (OSH Supervisor) хөтөлбөрийн сертификат олгоно. Хэвлэмэл сертификатууд АНУ-аас шуудангаар ирдэг.

СУРГАЛТЫН НОМ, ГАРЫН АВЛАГА

Суралцагчдыг “ХАБЭА-н Супервайзор” бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд заагдах OSHA-гийн 7 курс хичээл тус бүрээр монгол хэл дээр хэвлэгдсэн 7 ширхэг ном, гарын авлагаар хангана. Онлайн сургалтын суралцагчид гарын авлагуудыг мөн pdf –р онлайнаар үзэх боломжтой.

АНГИ ДҮҮРГЭЛТ БА СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

Танхимын нэг удаагийн сургалтанд дунджаар 25 хүн хамрагдах боломжтой. Сургалтын төлбөр сургалтын хэлбэрээс хамаарч 280 000 – 420000 мянган төгрөг байна (Хөтөлбөрийн тойм хэсгээс үзнэ үү). Онлайн сургалт нь танхимын сургалтаас 50% хүртэл хямд байдаг. Суралцагч сургалтын төлбөрөө Голомт банкин дахь МХААЭАМХ ТББ-н 1105058738 тоот дансаар сургалт эхлэхээс өмнө шилжүүлсэн байна. Суралцагч төлбөрөө сургалтын төв дээр биечлэн ирж бэлнээр төлж болно.

БҮРТГЭЛ, БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Суралцагч сургалтанд утас, имэйл, вэб сайт, facebook чат зэргээр болон биечлэн ирж бүртгүүлж болно. Сургалт эхлэхээс өмнө төлбөрөө төлснөөр бүртгэл баталгаажна. Суралцагч бүртгүүлэхдээ иргэний үнэмлэхний хуулбар 1%, цээж зураг 1% болон төлбөр төлсөн баримттайгаа ирнэ (Онлайнаар сурч буй тохиолдолд онлайнаар илгээж болно).

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ҮЗЭХ КУРС ХИЧЭЭЛҮҮДИЙН МОДУЛ

КУРС ХИЧЭЭЛҮҮДИЙН НЭР АКАДЕМИК ЦАГ
Курс OSHA700: Аюулгүй байдлын удирдлагын танилцуулга
Модуль 1: Дээд удирдлагын үүрэг амлалт 6 цаг
Модуль 2: Удирдлага ба ажилчдын хариуцлага
Модуль 3: Ажилтнуудын оролцоо
Модуль 4: Үр нөлөөтэй мэдээлэл
Модуль 5: Аюулыг илрүүлэх, хяналт тогтоох
Модуль 6: Аюултай тохиолдол болон ослыг судлах нь
Модуль 7: Аюулгүй байдлын боловсрол ба сургалт
Модуль 8: Чанар, аюулгүй байдлын нэгдсэн удирдлага
Курс OSHA702: Үйлдвэрлэлийн ослыг үр дүнтэй судлах нь
Модуль 1: Удиртгал 6 цаг
Модуль 2: Шинжилгээг санаачлан эхлүүлэх нь
Модуль 3: Ослын газрыг баримтжуулах
Модуль 4: Үр нөлөө бүхий ярилцлага хийх
Модуль 5: Үйл явцын шинжилгээ хийх
Модуль 6: Шалтгааныг тогтоох
Модуль 7: Шийдэл гаргах
Модуль 8: Тайлан бичих
Курс OSHA 703: ХАБЭА-н сургалтын танилцуулга
Модуль 1: Ерөнхий зураглал 6 цаг
Модуль 2: ХАБЭА-н сургалтын хүчин зүйл
Модуль 3: Сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах
Модуль 4: Сургагчийн үүрэг хариуцлага
Модуль 5: Сургалтын үнэлгээ
Модуль 6: Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ
Модуль 7: Үнэлгээний таван түвшин
Модуль 8: Сургалтын хөтөлбөрийн сайжруулалт
Курс OSHA709: Хувийн хамгаалах хэрэгсэл
Модуль 1: Ерөнхий шаардлага 5 цаг
Модуль 2: Хувийн хамгаалах хэрэгслийн сургалтын шаардлага
Модуль 3: Нүд ба нүүрний хамгаалалт
Модуль 4: Амьсгалын эрхтний хамгаалалт
Модуль 5: Толгой, гар, хөлний хамгаалалт
Модуль 6: Цахилгааны хамгаалалтын тоног төхөөрөмж
Модуль 7: Сонсголын эрхтний хамгаалалт
Курс OSHA711: Эргономикийн танилцуулга
Модуль 1: Эргономикийг тодорхойлох нь 4 цаг
Модуль 2: Ажилтнаас шалтгаалсан эрсдлийн хүчин зүйлс
Модуль 3: Ажил үүргээс шалтгаалсан эрсдлийн хүчин зүйлс
Модуль 4: Ажлын орчноос шалтгаалсан эрсдлийн хүчин зүйлс
Модуль 5: Эрсдлийн хүчин зүйлсийг хянах нь
Курс OSHA712: Аюулгүй байдлын манлайлал
Модуль 1: Ажил олгогчийн үүрэг хариуцлага 6 цаг
Модуль 2: Аюулыг илрүүлэх нь
Модуль 3: Аюулыг залруулах нь
Модуль 4: Аюулгүй байдлын сургалтыг олгох нь
Модуль 5: Аюулгүй байдлын удирдлагаар хангах нь
Модуль 6: Хариуцан тайлагналыг бататгах
Модуль 7: Үр дагаварыг чухалчилдаг чиг хандлагыг бий болгох
Модуль 8: Аюулгүй байдлын удирдлага
Курс OSHA716: Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог үнэлэх нь
Модуль 1: Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны үндэс 3 цаг
Модуль 2: Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоонд дүн шинжилгээ хийх нь
Модуль 3: Учир шалтгаанд дүн шинжилгээ хийх багаж, арга техник
Модуль 4: Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог үнэлэх нь
Модуль 5: Аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн амжилтын хөтөлбөрийн танилцуулга
НИЙТ 36 цаг