Сургалтын орчин

СУРГАЛТЫН ОРЧИН

Сургалт явуулж буй орчин нөхцөл нь сургалтын чанар, үр өгөөжид нөлөөлдөг нэг гол хүчин зүйл байдаг. Иймд бид дараах шаардлагыг хангасан өөрийн сургалтын анги, танхимд сургалтаа зохион байгуулдаг.

  • Олон цагаар хичээллэхэд тохиромжтой, тав тухтай, дулаахан, цэвэр анги, танхимууд
  • Танхимын сургалтанд ашиглагддаг орчин үеийн тоног төхөөрөмжүүд (Компьютер, проектор гм)
  • ХАБЭА-н сургалт явуулахад ашиглах тусгай тоног, төхөөрмж, үзүүлэх таниулах материалууд
  • Суралцагч дараах зүйлсийг мөн төлбөргүй ашиглах боломжтой:
    • Номын сангаар үйлчлүүлэх, WiFi, Цэвэр ус

Сургалтын том танхим

Сургалтын том танхим

Сургалтын үзүүлэн