БАЙГУУЛЛАГЫН ХАБЭА-н СУРГАЛТ

ТАНИЛЦУУЛГА

Манай байгууллага нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудын захиалгаар тухайн салбарын онцлог болон байгууллагын хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн ХАБЭА-н сургалтын үйлчилгээ үзүүлж байна. Бид 2010 оноос хойш нийт 700 гаруй байгууллагын 18000 гаруй ажилтныг ХАБЭА-н сургалтанд хамруулсан туршлагатай. Байгууллагын сургалтуудын хувьд захиалагч өөрийн хэрэгцээнд нийцүүлэн сургалтын төрөл, сэдэв, цагийг сонгох боломжтой байдаг. Бидний зүгээс мэргэжлийн байгууллагын хувьд Монгол Улсын ХАБЭА-н тухай хууль, тогтоомжийн шаардлагын дагуу ямар зорилтот бүлгүүдэд, хэдэн цагийн сургалт өгөх шаардлагатай байдаг талаар харилцагч нартаа зөвлөдөг.

ХАБЭА-н зорилтот бүлгийн сургалтууд

Байгууллагуудын захиалгаар бид дараах зорилтот бүлгийн сургалтуудыг өөрийн анги танхим (эсвэл онлайн) болон тухайн байгууллагын ажлын байран дээр АНГЛИ болон МОНГОЛ хэлээр зохион байгуулах боломжтой. Үүнд:

1. ХАБЭА-н орон тооны бус зөвлөлийн сургалт 6-36 цаг
2. Ажил олгогчид зориулсан ХАБЭА-н сургалт 10 цаг
3. Дунд түвшний удирдлагад зориулсан ХАБЭА-н сургалт 14-36 цаг
4. ИТА, ахлах ажилтнуудад зориулсан ХАБЭА-н сургалт 16-36 цаг
5. Нийт ажилтны ХАБЭА-н сургалт 14 цаг
6. Шинэ ажилтны ХАБЭА-н сургалт 7 цаг

 

ХАБЭА-н Ажилтныг мэргэшүүлэх сургалтууд

1. 6-р шат: ХАБЭА-н Мэргэшсэн ажилтан 132 цаг
2. 1-р шат: ХАБЭА-н Мэргэжилтэн 41 цаг
3. 2-р шат: ХАБЭА-н Менежер 36 цаг
4. 3-р шат: ХАБЭА-н Сургагч 36 цаг
5. 4-р шат: ХАБЭА-н Зөвлөлийн гишүүн 36 цаг
6. 5-р шат: ХАБЭА-н Супервайзор 36 цаг

ХАБЭА-н сэдэвчилсэн сургалтууд

Мөн дараах сэдэвчилсэн курс сургалтуудыг дотоодын болон олон улсын гэрчилгээтэйгээр онлайн, өөрийн танхимд эсвэл тухайн байгууллагын ажлын байран дээр зохион байгуулдаг.

1. МУ-ын ХАБЭА-н хууль тогтоомж 4-8 цаг
2. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй 2-8 цаг
3. Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээ (first aid) 2-8 цаг
4. Өндөр эрсдэлтэй ажлын ХАБ (Машин тоног төхөөрөмж, Хязгаарлагдмал орчин, даралтат сав шугам хоолой, материалын аюулгүй байдал гм) 2-8 цаг
5. Эрсдэлийн удирдлага (эрсдэлийн үнэлгээ) 2-8 цаг
6. ISO45001:2015 ХЭМАБ-ын удирдлагын тогтолцооны ОУ-ын стандартыг хэрэгжүүлэх 6-24 цаг
7. ХАБЭА-н удирдлагын танилцуулга (Курс 700) 6 цаг
8. ХАБЭА-н зөвлөлийг үр дүнтэй ажиллуулах нь (Курс 701) 6 цаг
9. Үйлдвэрлэлийн ослыг үр дүнтэй судлан бүртгэх нь (Курс 702) 6 цаг
10. ХАБЭА-н сургалтын танилцуулга (Курс 703) 6 цаг
11. Аюулын шинжилгээ хийх, аюулыг хянах (Курс 704) 5 цаг
12. Аюулыг мэдээлэх хөтөлбөр (Курс 705) 5 цаг
13. Ажлын Аюулын Шинжилгээ хийх (Курс 706) 6 цаг
14. Аюулгүй байдлын зөвлөлийг үр дүнтэй хуралдуулах нь (Курс 707) 5 цаг
15. Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл (Курс 709) 5 цаг
16. Эрчим хүчийг хянах хөтөлбөр – Цоожлох, пайзлах систем (Курс 710) 6 цаг
17. Эргономикийн танилцуулга (Курс 711) 4 цаг
18. Аюулгүй байдлын манлайлал (Курс 712) 6 цаг
19. Хязгаарлагдмал орчны хөтөлбөр (Курс 713) 4 цаг
20. Уналтаас хамгаалах хөтөлбөр (Курс 714) 4 цаг
21. Цахилгааны аюулгүй байдлын үндэс (Курс 715) 4 цаг
22. Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны үнэлгээ (Курс 716) 3 цаг
23. Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө (Курс 717) 4 цаг
24. Галаас хамгаалах төлөвлөгөө (Курс 718) 4 цаг
25. Авто хөдөлгөөний аюулгүй байдлын удирдлага (Курс 719) 4 цаг
26. ХАБЭА-н сургалтын хөтөлбөр боловсруулах нь (Курс 721) 4 цаг
27. Эргономикийн хөтөлбөрийн удирдлага (Курс 722) 5 цаг
28. ХАБЭА-н сургалтыг явуулах нь (Курс 723) 5 цаг

ХАБЭА-н салбарчилсан сургалтууд

Манай байгууллага нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудын захиалгаар тухайн салбарын онцлог болон байгууллагын хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн ХАБЭА-н сургалтын үйлчилгээ үзүүлж байна. Бид 2010 оноос хойш нийт 700 гаруй байгууллагын 18000 гаруй ажилтныг ХАБЭА-н сургалтанд хамруулсан туршлагатай. Байгууллагын сургалтуудын хувьд захиалагч өөрийн хэрэгцээнд нийцүүлэн сургалтын төрөл, сэдэв, цагийг сонгох боломжтой байдаг. Бидний зүгээс мэргэжлийн байгууллагын хувьд Монгол Улсын ХАБЭА-н тухай хууль, тогтоомжийн шаардлагын дагуу ямар зорилтот бүлгүүдэд, хэдэн цагийн сургалт өгөх шаардлагатай байдаг талаар харилцагч нартаа зөвлөдөг.

 

Хөдөө аж ахуй

 

Уул уурхай

 

Хүнс

 

Барилга

 

Ноос ноолуур

Мэдээлэл, харилцаа холбоо

 

Эрчим хүч

 

Худалдаа үйлчилгээ

 

Санхүү, даатгал

 

Тээвэр

 

Хэвлэл, цаас

 

Тавилга, модон эдлэл

Химийн бодис

Авто машин засвар
Зочид буудал

Ресторан, зоогийн газар

Арьс шир, түүхий эд

Цэрэг, цагдаа

Үл хөдлөх

 

Боловсрол

 

Төрийн байгууллага

 

Эрүүл мэнд
Урлаг, соёл

 

Олон улсын байгууллага

Цэвэрлэгээ

Шил

Оёдол

Гоо сайхан

Төрийн бус

Төмөрлөг