6-р шат: ХАБЭА-н мэргэшсэн ажилтан (132 цаг)

Хөтөлбөрийн тойм

Хөтөлбөрийн нэр: Хөтөлбөрийн зорилго: Хөтөлбөрийн хүрээнд заагдах курс хичээлүүд: Гарын авлага, Сертификат:

“ХАБЭА-Н МЭРГЭШСЭН АЖИЛТАН” ХӨТӨЛБӨР

(OSH Professional program)

Хөтөлбөр татах (PDF)

MN – ТАТАХ

“ХАБЭА-н Мэргэшсэн ажилтан” бэлтгэх энэхүү 6 шатлалт хөтөлбөр нь ХАБЭА-н талаар дэлхийн жишиг мэдлэг, ур чадварыг олж авах эрмэлзэлтэй мэргэжилтнүүдэд хамгийн сайн үнэ цэнэ өгөх цогц агуулгатай. Энэхүү хөтөлбөрийг бид Монгол Улсын хууль тогтоомж, стандарттай уялдуулсан нь сургалтыг улам бүр баялаг агуулгатай болгосон. Хэрэв та карьераа ахиулах сонирхолтой бөгөөд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн салбарт ажиллах хүсэл сонирхолтой бол энэхүү хөтөлбөр танд өөрийгөө хөгжүүлэхэд тань тусалж, ажлын байран дахь аюулгүй байдлын үр дүнтэй менежментийг хийх аргачлалын талаарх хэрэгтэй мэдээллийг хүргэх болно. Та өмнө ямар нэг шатлалд суугаагүй бол нийт 28 курс судална.

Харин 1-ээс 5-р шатлалд хамрагдсан суралцагчид дараах 7 нэмэлт курс судална. Үүнд:

Курс OSHA713
Курс OSHA717
Курс OSHA718
Курс MN001.1
Курс MN002.1
Курс MN003
Курс MN004

ХАБЭА-н Мэргэшсэн Ажилтан
(OSH-Professional)
Хөтөлбөрийн сертификат-1ш
+
Дэд хөтөлбөр тус бүрийн сертификат-5ш
Сургалтын гарын авлага-22ш
Сургалтын хэлбэрүүд Үргэлжлэх хугацаа: Хичээллэх цаг: Төлбөр: Онлайнаар бүртгүүлэх
1. 100% онлайн Дундаж 10 өдөр, 132 цаг
(Ажлын 30 хоногт багтаан  судлах цахим нэвтрэх эрх олгоно)
Суралцагч өөрөө сонгоно 935 000 төгрөг
/20%-30% хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. Урамшууллын бодлого харах/
БҮРТГҮҮЛЭХ
2. 50% онлайн. 50% танхим буюу холимог 10 өдөр, 132 цаг Танхимын сургалт:
09:00-13:00 цаг
Онлайн сургалт:

14:00-18:00 цаг
(Суралцагч 13:00 цагаас хойш өөрийн боломжит цаг суралцаж болно)
1260 000 төгрөг
/20%-30% хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. Урамшууллын бодлого харах/
БҮРТГҮҮЛЭХ
3. 100% танхим 10 өдөр, 132 цаг 09:00-18:00 цаг 1680 000 төгрөг
/20%-30% хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. Урамшууллын бодлого харах/
БҮРТГҮҮЛЭХ
Бүртгэл, лавлагаа:
Утас: 7011-3838, 8995-3838, 8066-3838, 8996-3838
Хаяг: ХУД, 11-р хороо, 17023, Зайсан тойруу, 1/29 байр, #3
Имэйл: training@oshmi.mn
Вэб сайт:  https://oshmi.mn
Facebook: https://www.facebook.com/oshmi.mongolia 

ТАНИЛЦУУЛГА

Манай байгууллага нь 2011 оноос эхлэн ХАБЭА-н Ажилтныг мэргэшүүлэх дотоодын гэрчилгээт сургалт, 2012 оноос эхлэн Олон улсын гэрчилгээт сургалтуудыг зохион байгуулж 30 гаруй салбарт 3000 гаруй ХАБЭА-н мэргэшсэн ажилтныг бэлтгэн гаргаад байна. Бид АНУ-д төвтэй ХАБЭА-н ОУ-ын сургалтын байгууллага болох ОШАкадемийн Монгол дахь онцгой эрхтэй албан ёсны бие даасан сургагч байгууллага бөгөөд тус байгууллагатай хамтран Монгол Улсад анх удаа ХАБЭА-н ажилтныг тодорхой чиглэл бүрээр мэргэшүүлэн сургадаг 6 шатлалтай Олон улсын туршлагыг амжилттай хэрэгжүүлж байна.

ҮР АШИГ

Та хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн салбарт анхлан ажиллаж эхлэх гэж буй, эсвэл одоогоор ажиллаж байгаа, мөн энэ чиглэлд албан тушаал ахих хүсэлтэй байгаа бол энэхүү хөтөлбөр танд зорилгодоо хүрэхэд тань туслах болно. Энэхүү хөтөлбөр нь олон улсын сургалтын байгууллага OSHAcademy-тай хамтран зохион байгуулагдаж хөтөлбөр тул сертификат нь Монгол Улсад болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөнө. Ингэснээр, танд олон улсад мэргэжлийн карьераа ахиулах дараах боломжууд бий болно:

Гадаадын их, дээд сургуульд энэ чиглэлээр элсэн суралцахад, энэхүү 132 цагийн сургалтын гэрчилгээтэй бол таны судлах хичээлээс кредит шилжүүлэн тооцож, судлах хичээлийн цагийг багасгах боломжтой;
АНУ-ын Өмнөд Колумбийн Их Сургууль нь OSHAcademy-н энэхүү хөтөлбөрийг хүлээн зөвшөөрдөг тул төгсөгчдөд тус их сургуулийн сургалтын төлбөрөөс 10 хувийн хөнгөлөлт санал болгодог;
Мэргэжил мэргэшлээ дээшлүүлж буйн хувьд та 13.2 кредит оноог (Continuing education unit буюу CEU гэдэг үзүүлэлтээр хэмждэг) өөртөө цуглуулж, мэргэжил мэдлэгээ ахиулсан бүртгэл хөтлөх боломжтой;
Баталгаажсан Аюулгүй Байдлын Мэргэжилтэн (Certified Safety Professional – CSP), Баталгаажсан Аюулгүй Байдал, Эрүүл Мэндийн Менежер (Certified Safety and Health Manager – CSHM), Баталгаажсан Байгаль орчны Аюулгүй байдал, Эрүүл мэндийн сургагч багш (Certified Environmental Safety and Health Trainer – CESHT) гэх зэрэг мэргэжлийн цолуудыг хүртэхэд бэлтгэнэ;
Гэрчилгээжсэн Аюулгүй Байдлын Менежментийн Хувь Мэргэжилтэн (Certified Safety Management Practitioner – CSMP) -ий итгэмжлэх жуух бичиг авахаар өргөдөл мэдүүлэх бол түүнийг шалгаруулдаг байгууллага болох Аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн менежментийн институт (Institute for Safety and Health Management)-н шаардлагын заримыг хангана.

ЗОРИЛТОТ СУРАЛЦАГЧ НАР

Энэхүү сургалтын хөтөлбөр нь салбар бүрийн Гүйцэтгэх захирлууд, менежерүүд, супервайзорууд, аюулгүй байдал хариуцсан нэгжийн дарга, менежерүүд, аюулгүй байдлын зөвлөхүүд, болон байгууллага доторх бусад манлайлах ажилтнуудад зориулагдсан тул бүхий л салбарыг хамарч болох ойлголтуудыг багтаасан агуулгатай. Ажлын байран дахь аюулгүй байдлыг хангуулж, ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах хуулийн, санхүүгийн, болон ёс суртахууны үүрэг хариуцлага хүлээсэн бүх хүн суралцах боломжтой.

Аюулгүй байдлын асуудал хариуцан ажиллаж эхлэх гэж буй хувь хүмүүст мөн үр ашигтай бөгөөд байгууллагадаа аюулгүй байдлын үр дүнтэй удирдлагыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар нарийвчлан судлах болно. Энэхүү цогц хөтөлбөрт хамрагдсанаар та ямар ч байгууллагад аюулгүй байдлын ахлах түвшний ажил хийхэд хэрэгтэй мэдээ мэдээллийг олж авах болно.

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

Суралцах хэлбэрээс хамаарч 28 курс хичээлийг дунджаар 10 өдөрт үзнэ (Хөтөлбөрийн тойм хэсгээс үзнэ үү). Хичээлийн нэг цаг нь академик цагаар буюу 40 минут үргэлжилнэ.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГА БА СЕРТИФИКАТ

Сургалтыг тус хөтөлбөрийн сургагчаар бэлтгэгдсэн ХАБЭА-н салбарт 10-35 жил ажилласан туршлагатай, олон улсын зэрэгтэй монгол багш нар заана. Танхимын сургалтанд дадлага ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай техник, багаж хэрэгслүүдийг ашиглана. Хөтөлбөрийн шаардлага хангасан суралцагчдад “ХАБЭА-н Мэргэшсэн ажилтан” (OSH-Professional) хөтөлбөрийн сертификат олгоно. Түүнчлэн хэрэв суралцагч хүсвэл зөвхөн гэрчилгээнүүдийн нэмэлт төлбөр авч 1-ээс 5-р шатлалын гэрчилгээнүүдийг (“ХАБЭА-н Мэргэжилтэн”, “ХАБЭА-н Менежер”, “ХАБЭА-н Сургагч”, “ХАБЭА-н Зөвлөлийн гишүүн”, “ХАБЭА-н Супервайзор”) давхар авах боломжтой. Хэвлэмэл сертификатууд АНУ-аас шуудангаар ирдэг.

СУРГАЛТЫН НОМ, ГАРЫН АВЛАГА

Суралцагчдыг “ХАБЭА-н Мэргэжилтэн” бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд заагдах OSHA-гийн 7 курс хичээл тус бүрээр монгол хэл дээр хэвлэгдсэн 22 ширхэг ном, гарын авлагаар хангана. Онлайн сургалтын суралцагчид гарын авлагуудыг мөн pdf –р онлайнаар үзэх боломжтой.

АНГИ ДҮҮРГЭЛТ БА СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

Танхимын нэг удаагийн сургалтанд дунджаар 25 хүн хамрагдах боломжтой. Сургалтын төлбөр сургалтын хэлбэрээс хамаарч 935 000 – 1680000 төгрөг байна (Хөтөлбөрийн тойм хэсгээс үзнэ үү). Онлайн сургалт нь танхимын сургалтаас 50% хүртэл хямд байдаг. Суралцагч сургалтын төлбөрөө Голомт банкин дахь МХААЭАМХ ТББ-н 1105058738 тоот дансаар сургалт эхлэхээс өмнө шилжүүлсэн байна. Суралцагч төлбөрөө сургалтын төв дээр биечлэн ирж бэлнээр төлж болно.

ХӨНГӨЛӨЛТ, УРАМШУУЛЛЫН БОДЛОГО

 1. Сургалтын хөнгөлөлтийн бодлого:
 • Сургалтын хөнгөлөлт нь зөвхөн 6-р шат: “ХАБЭА-н Ажилтныг мэргэшүүлэх” 132 цагийн бүрэн хөтөлбөрт суухаар бүртгүүлж буй элсэгчдэд олгогдох ба бусад дэд хөтөлбөрт элсэгч нарт хамаарахгүй болно.
 • Сургалтын хөнгөлөлтийн бодлогыг давхардуулж хэрэглэхгүй.
 • Суралцагч нь хөгжлийн ямар нэг бэрхшээлтэй бол энэ талаарх өргөдөл гаргаж (албан ёсны бичиг баримтыг өргөдөлд хавсаргах) сургалтын дор дурьдсан төлбөрөөс илүү хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.
 1. Сургалтын хөнгөлөлтийн хувь хэмжээ:
 • Хувь хүн:
  • Суралцагч 6-р шат: “ХАБЭА-н Ажилтныг мэргэшүүлэх” 132 цагийн хөтөлбөрт бүртгүүлж, төлбөрөө бүрэн төлсөн тохиолдолд нийт төлбөрөөс 20%-ийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.
Сургалтын хэлбэр Хөнгөлөлтийн хувь 1 хүний сургалтын төлбөр
Төлбөр (төгрөг) Хөнгөлөлт
 (төгрөг)

Бодит төлөх (Төгрөг)

1. 100% онлайн сургалт 20% 935000 – 187000 748000
2. 50% онлайн, 50% танхимын сургалт 20% 1260000 – 252000 1008000
3. 100% танхимын сургалт 20% 1680000 – 336000 1344000
 • Суралцагч сургалтын төлбөрийг дараах хуваарийн дагуу 2 хувааж төлөх боломжтой. Үүнд:
 • Сургалтанд бүртгүүлэхдээ 50%
 • Сургалт эхэлснээс хойш ажлын 3 хоногийн хугацаанд 50%.
  • Албан байгууллага:
   • 132 цагийн хөтөлбөрт 2 ба түүнээс дээш ажилтнаа суулгаж, сургалт эхлэхээс өмнө төлбөрөө бүрэн төлсөн тохиолдолд нийт төлбөрөөс 30% хүртэлх хөнгөлөлтийг доорхи шатлалаар үзүүлнэ.
Сургалтын хэлбэр Хөнгөлөлтийн хувь 1 хүний сургалтын төлбөр
Төлбөр (төгрөг) Хөнгөлөл (төгрөг)

Бодит төлөх (Төгрөг)

1. 100% онлайн сургалт 20-30%
1-4 хүн 20.0% 935000 – 187000 748000
5-9 хүн 22.5% 935000 – 210375 724625
10-15 хүн ба түүнээс дээш хүн 25.0% 935000 – 233750 701250
16 ба түүнээс дээш хүн 30.0% 935000 – 280500 654500
2. 50% онлайн, 50% танхимын сургалт 20-30%
1-4 хүн 20.0% 1260000 – 252000 1008000
5-9 хүн 22.5% 1260000 – 283500 976500
10-15 хүн ба түүнээс дээш хүн 25.0% 1260000 – 315000 945000
16 ба түүнээс дээш хүн 30.0% 1260000 – 378000 882000
3. 100% танхимын сургалт 20-30%
1-4 хүн 20.0% 1680000 – 336000 1344000
5-9 хүн 22.5% 1680000 – 378000 1302000
10-15 хүн ба түүнээс дээш хүн 25.0% 1680000 – 420000 1260000
16 ба түүнээс дээш хүн 30.0% 1680000 – 504000 1176000

БҮРТГЭЛ, БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Суралцагч сургалтанд утас, имэйл, вэб сайт, facebook чат зэргээр болон биечлэн ирж бүртгүүлж болно. Сургалт эхлэхээс өмнө төлбөрөө төлснөөр бүртгэл баталгаажна. Суралцагч бүртгүүлэхдээ иргэний үнэмлэхний хуулбар 1%, цээж зураг 1% болон төлбөр төлсөн баримттайгаа ирнэ (Онлайнаар сурч буй тохиолдолд онлайнаар илгээж болно).

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ҮЗЭХ КУРС ХИЧЭЭЛҮҮДИЙН МОДУЛ

КУРС ХИЧЭЭЛҮҮДИЙН НЭР АКАДЕМИК ЦАГ
Курс OSHA700: Аюулгүй байдлын удирдлагын танилцуулга
Модуль 1: Дээд удирдлагын үүрэг амлалт 6 цаг
Модуль 2: Удирдлага ба ажилчдын хариуцлага
Модуль 3: Ажилтнуудын оролцоо
Модуль 4: Үр нөлөөтэй мэдээлэл
Модуль 5: Аюулыг илрүүлэх, хяналт тогтоох
Модуль 6: Аюултай тохиолдол болон ослыг судлах нь
Модуль 7: Аюулгүй байдлын боловсрол ба сургалт
Модуль 8: Чанар, аюулгүй байдлын нэгдсэн удирдлага
Курс OSHA705: Аюулыг мэдээлэх хөтөлбөр
Модуль 1: Ерөнхий үүрэг хариуцлага 5 цаг
Модуль 2: Ажлын байрыг шинжлэх нь
Модуль 3: Сав баглаа боодлын шошгожуулалт
Модуль 4: Материалын аюулгүй байдлыг мэдээлэх хуудас (МАБМХ)-ны удирдлага
Модуль 5: Мэдээлэл ба сургалт
Модуль 6: Хөтөлбөрийн шинжилгээний дасгал
Курс OSHA709: Хувийн хамгаалах хэрэгсэл
Модуль 1: Ерөнхий шаардлага 5 цаг
Модуль 2: Хувийн хамгаалах хэрэгслийн сургалтын шаардлага
Модуль 3: Нүд ба нүүрний хамгаалалт
Модуль 4: Амьсгалын эрхтний хамгаалалт
Модуль 5: Толгой, гар, хөлний хамгаалалт
Модуль 6: Цахилгааны хамгаалалтын тоног төхөөрөмж
Модуль 7: Сонсголын эрхтний хамгаалалт
Курс OSHA714: Уналтаас хамгаалах хөтөлбөр
Модуль 1: Уналт, үнэн ба үр дагаврууд 4 цаг
Модуль 2: Уналтаас урьдчилан сэргийлэхэд бэлтгэх
Модуль 3: Уналтын аюулыг илрүүлэх, үнэлэх
Модуль 4: Тулах болон өргөх хэрэгслийг ашиглах нь
Модуль 5: Уналтаас хамгаалах тогтолцоо
Модуль 6: Уналтаас хамгаалах тогтолцоо (үргэжлэл)
Модуль 7: Уналтаас хамгаалах сургалтууд
Модуль 8: Хяналт шалгалт ба засвар үйлчилгээ
Модуль 9: Өндөрт аврах ажиллагаа
Курс OSHA710: Аюултай энергийн хяналт
(Цоожлох/Пайзлах систем)
Модуль 1: Зорилго, хамрах хүрээ ба хэрэглээ 6 цаг
Модуль 2: Энерги хянах хөтөлбөрийн бүрдэл хэсгүүд
Модуль 3: Сургалт ба мэдээлэл
Модуль 4: Давтамжит шалгалт
Модуль 5: Материал ба техник хангамж
Модуль 6: Энергийг хянах хэрэгслийг ашиглах нь
Модуль 7: Цоож, пайзыг тайлж авах
Модуль 8: Гэрээлэгчид, бүлгийн цоож пайз, ба ээлж солигдох
Курс OSHA715: Цахилгааны аюулгүй байдлын үндэс
Модуль 1: Цахилгаан бол аюултай 4 цаг
Модуль 2: Тогонд цохиулах аюулууд
Модуль 3: Цахилгаанд түлэгдэх
Модуль 4: Цахилгааны аюулгүй байдлын загвар
Модуль 5: Аюулыг таних
Модуль 6: Эрсдлийг үнэлэх
Модуль 7: Аюулгүй ажлын орчин
Курс OSHA711: Эргономикийн танилцуулга
Модуль 1: Эргономикийг тодорхойлох нь 4 цаг
Модуль 2: Ажилтнаас шалтгаалсан эрсдлийн хүчин зүйлс
Модуль 3: Ажил үүргээс шалтгаалсан эрсдлийн хүчин зүйлс
Модуль 4: Ажлын орчноос шалтгаалсан эрсдлийн хүчин зүйлс
Модуль 5: Эрсдлийн хүчин зүйлсийг хянах нь
Курс MN001: Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл Ахуйн тухай хууль, тогтоомж (1)
Модуль 1: Монгол Улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн холбогдолтой хууль, тогтоомж, дүрэм, журмууд 4 цаг
Модуль 2: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартууд
Курс MN002: Хөдөлмөрийн нөхцөл (1)
Модуль 1: Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ 3 цаг
Модуль 2: Монгол Улсын Хөдөлмөрийн нөхцлийн стандартууд
Модуль 3: Хөдөлмөрийн нөхцлийг хангах арга хэмжээ, шаардагдах хөрөнгө төлөвлөлт, зарцуулалт
Модуль 4: Хөдөлмөрийн нөхцлийн сайжруулалт
Курс OSHA701: Аюулгүй байдлын зөвлөлийг үр дүнтэй ажиллуулах нь
Модуль 1: Үүрэг, зорилго, үйл ажиллагаа 6 цаг
Модуль 2: Эхлэх нь
Модуль 3: Оролцох эрмэлзлэлийг бий болгох
Модуль 4: Аюулгүй байдлын зөвлөлийн боловсрол, сургалт
Модуль 5: Аюулыг илрүүлэх ба дүн шинжилгээ хийх багаж, зэвсэг
Модуль 6: Асуудлыг шийдвэрлэх арга барил
Модуль 7: Үр өгөөжтэй зөвлөмжийг боловсруулах
Модуль 8: Аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах
Курс OSHA712: Аюулгүй байдлын манлайлал
Модуль 1: Ажил олгогчийн үүрэг хариуцлага 6 цаг
Модуль 2: Аюулыг илрүүлэх нь
Модуль 3: Аюулыг залруулах нь
Модуль 4: Аюулгүй байдлын сургалтыг олгох нь
Модуль 5: Аюулгүй байдлын удирдлагаар хангах нь
Модуль 6: Хариуцан тайлагналыг бататгах
Модуль 7: Үр дагаварыг чухалчилдаг чиг хандлагыг бий болгох
Модуль 8: Аюулгүй байдлын удирдлага
Курс OSHA702: Үйлдвэрлэлийн ослыг үр дүнтэй судлах нь
Модуль 1: Удиртгал 6 цаг
Модуль 2: Шинжилгээг санаачлан эхлүүлэх нь
Модуль 3: Ослын газрыг баримтжуулах
Модуль 4: Үр нөлөө бүхий ярилцлага хийх
Модуль 5: Үйл явцын шинжилгээ хийх
Модуль 6: Шалтгааныг тогтоох
Модуль 7: Шийдэл гаргах
Модуль 8: Тайлан бичих
Курс OSHA716: Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог үнэлэх нь
Модуль 1: Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны үндэс 3 цаг
Модуль 2: Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоонд дүн шинжилгээ хийх нь
Модуль 3: Учир шалтгаанд дүн шинжилгээ хийх багаж, арга техник
Модуль 4: Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог үнэлэх нь
Модуль 5: Аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн амжилтын хөтөлбөрийн танилцуулга
Курс OSHA717: Онцгой байдлын төлөвлөгөө
Модуль 1: Үндсэн асуултууд 4 цаг
Модуль 2: Онцгой байдлын төлөвлөгөө боловсруулах
Модуль 3: Бодлого ба дүрэм, журмууд
Модуль 4: Үүрэг хариуцлага ба сургалт
Модуль 5: Төлөвлөгөөг эргэж нягтлах, зохицуулах, шинэчлэх
Курс OSHA722: Эргономикийн хөтөлбөрийн удирдлага
Модуль 1: Үйл ажиллагааны үе шатыг тогтоох 5 цаг
Модуль 2: Ажлын байрыг шинжлэх
Модуль 3: Эрсдлийн хүчин зүйлүүдийг тодорхойлох
Модуль 4: Эргономикийн ажлын аюулын шинжилгээ
Модуль 5: Эрсдлийн хүчин зүйлүүдийг хянах
Модуль 6: Хяналтыг хэрэгжүүлэх
Модуль 7: Эрүүл мэндийн удирдлага
Модуль 8: Мэдлэг олгох ба сургалт явуулах
Курс OSHA 703: ХАБЭА-н сургалтын танилцуулга
Модуль 1: Ерөнхий зураглал 6 цаг
Модуль 2: ХАБЭА-н сургалтын хүчин зүйл
Модуль 3: Сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах
Модуль 4: Сургагчийн үүрэг хариуцлага
Модуль 5: Сургалтын үнэлгээ
Модуль 6: Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ
Модуль 7: Үнэлгээний таван түвшин
Модуль 8: Сургалтын хөтөлбөрийн сайжруулалт
Курс OSHA704: Аюулын шинжилгээ ба хяналт
Модуль 1: Суурь үзэл баримтлал 5 цаг
Модуль 2: Аюулын ангилал
Модуль 3: Аюулыг илэрүүлэх нь
Модуль 4: Ажлын байрыг шинжлэх нь
Модуль 5: Аюулыг хянах нь
Модуль 6: Асуудлыг шийдвэрлэх
Модуль 7: Үр дүнтэй санал зөвлөмжүүд
Курс OSHA706: Ажлын аюулыг шинжлэх нь
Модуль 1: Ажлын аюулын шинжилгээ хийхэд бэлтгэх нь 6 цаг
Модуль 2: Үе шатуудын жагсаалт гаргах нь
Модуль 3: Аюулыг тодорхойлох нь
Модуль 4: Урьдчилан сэргийлэх хэмжилтүүдийг боловсруулах нь
Модуль 5: Аюулгүй ажлын журмуудыг бичих нь
Модуль 6: Ажлын аюулын шинжилгээний үйл явцыг сайжруулах нь
Курс OSHA721: ХАБЭА-н сургалтыг бий болгох нь
Модуль 1: Сургалт нь хариулт мөн үү? 4 цаг
Модуль 2: Сургалтын хэрэгцээ
Модуль 3: Зорилго ба зорилтууд
Модуль 4: Сурах үйл ажиллагаа
Модуль 5: Сургалтын баримт бичиг
Курс OSHA723: ХАБЭА-н сургалт явуулах
Модуль 1: Бэлэн болох 5 цаг
Модуль 2: Хэрэгслүүдээ бэлтгэх
Модуль 3: Сургалт явуулах
Модуль 4: Асуух
Курс OSHA707: Аюулгүй байдлын зөвлөлийг үр дүнтэй хуралдуулах нь
Модуль 1: Үүрэг шаардлага 5 цаг
Модуль 2: Үүрэг ба хариуцлага
Модуль 3: Хуралд бэлтгэх нь
Модуль 4: Хурал хийх нь
Модуль 5: Аюулгүй байдлын зөвлөлийн амжилтын техникүүд
Модуль 6: Асуудлын нөхцлүүдийг зохицуулах
Модуль 7: Хурлын дараа
Курс OSHA713: Хязгаарлагдмал орчны хөтөлбөр
Модуль 1: Суурь үзэл баримтлал 4 цаг
Модуль 2: Хөтөлбөрийн бүрдэл хэсгүүд
Модуль 3: Хязгаарлагдмал орчинд ажиллах зөвшөөрөл олгох
Модуль 4: Атмосфер дэх аюул
Модуль 5: Атмосферын бус аюул
Модуль 6: Аюулыг хянах
Модуль 7: Хязгаарлагдмал орчинд нэвтрэх баг
Модуль 8: Хязгаарлагдмал орчны эрсдэл
Модуль 9: Сургалтанд тавигдах шаардлага
Курс OSHA718: Галаас хамгаалах төлөвлөгөө
Модуль 1: Суурь асуултууд 4 цаг
Модуль 2: Аюулыг хянах нь
Модуль 3: Гал унтраах суурин системүүд
Модуль 4: Ажилчдын дохиоллын систем
Модуль 5: Зөөврийн гал унтраах хэрэгсэл
Модуль 6: Гарах урсгалд тавих шаардлага
Модуль 7: Үүрэг хариуцлагын хуваарилалт ба сургалт
Модуль 8: Галаас урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн үнэлгээ
Курс OSHA719: Авто хөдөлгөөний аюулгүй байдлын удирдлага
Модуль 1: Том дүр зургаар харвал 4 цаг
Модуль 2: Үүрэг ба хариуцлагууд
Модуль 3: Операторын үүрэг хариуцлага
Модуль 4: Жолоочийг сонгох
Модуль 5: Жолоочийн сургалт ба үнэлгээ
Модуль 6: Ослын судалгаа
Модуль 7: Сонголт ба сайжруулалт
Курс MN001: МУ-ын ХАБЭА-н хууль, тогтоомж (1) 4 цаг
Курс MN002: Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй (1) 5 цаг
Курс MN001.1: МУ-ын ХАБЭА-н хууль, тогтоомж (2) 4 цаг
Курс MN002.1: Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй (2) 5 цаг
Курс MN003: Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ 3 цаг
Курс MN004: Өндөр эрсдэлтэй ажлын ХАБ (МТТ, Хяз/Орчин, ДХСАА, Материал гм) 6 цаг
Нийт 132 цаг

Аливаа байгууллагын Гүйцэтгэх захирал, менежер буюу удирдах ажилтнууд, супервайзор буюу ахлах ажилтнууд, аюулгүй байдлын албаны дарга буюу менежерүүд, байгууллагын бүхий л түвшний манлайлах ажилтнууд хуулийн дагуу аюулгүй байдлыг хангах, өөрийнхөө болон ажилтнуудынхаа амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах үүрэгтэй байдаг билээ. Энэ үүргийг удирдах ажилтнууд санхүүгийн болон ёс суртахууны үүрэг амлалтаараа давхар хүлээж байдаг. Тэгвэл, удирдах ажилтнууд энэ сургалтанд хамрагдсанаар, аюулгүй байдлын менежментийн талаарх мэдлэгээ сэргээж бататгахаас гадна, сайн манлайлагч байх, харилцааны менежментийг үр дүнтэй хийх гэх зэрэг олон төрлийн шинэ тутам мэдээ мэдээлэл, сайн туршлагыг судалж мэдэх юм. Цогц хөтөлбөрт бүрэн хамрагдсанаар удирдах ажилтнууд дараах боломжтой болно:

ХАБЭА-н тухай хуулийн шаардлагад нийцүүлж ажиллах
Байгууллага доторх аюулгүй байдлын асуудлыг үр дүнтэй удирдах, ухаалаг шийдвэр гаргах
Байгууллагадаа аюулгүй байдлыг эрхэмлэхэд шаардлагатай үүрэг амлалтыг нэмэгдүүлэх
Аюулгүй байдлын ажлыг дэмжиж буй өөрийн байр суурийг мэдээлэн тунхаглах
Бизнес хийхэд урт хугацаанд үүсч болзошгүй зардлуудыг багасгах
Байгууллагаа хуулийн хариуцлага хүлээхээс хамгаалж, урьдчилан сэргийлэх ажлууд хийх
Өрсөлдөгч байгууллагуудаасаа ялгарах, давуу талтай болохын тулд аюулгүй байдлыг хангасан сайн туршлагаа ашиглах

Та хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн салбарт анхлан ажиллаж эхлэх гэж буй, эсвэл одоогоор ажиллаж байгаа, мөн энэ чиглэлд албан тушаал ахих хүсэлтэй байгаа бол энэхүү хөтөлбөр танд зорилгодоо хүрэхэд тань туслах болно. Энэхүү хөтөлбөр нь олон улсын сургалтын байгууллага OSHAcademy-тай хамтран зохион байгуулагдаж хөтөлбөр тул сертификат нь Монгол Улсад болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөнө. Ингэснээр, танд олон улсад мэргэжлийн карьераа ахиулах дараах боломжууд бий болно:

Гадаадын их, дээд сургуульд энэ чиглэлээр элсэн суралцахад, энэхүү 132 цагийн сургалтын гэрчилгээтэй бол таны судлах хичээлээс кредит шилжүүлэн тооцож, судлах хичээлийн цагийг багасгах боломжтой;
АНУ-ын Өмнөд Колумбийн Их Сургууль нь OSHAcademy-н энэхүү хөтөлбөрийг хүлээн зөвшөөрдөг тул төгсөгчдөд тус их сургуулийн сургалтын төлбөрөөс 10 хувийн хөнгөлөлт санал болгодог;
Мэргэжил мэргэшлээ дээшлүүлж буйн хувьд та 13.2 кредит оноог (Continuing education unit буюу CEU гэдэг үзүүлэлтээр хэмждэг) өөртөө цуглуулж, мэргэжил мэдлэгээ ахиулсан бүртгэл хөтлөх боломжтой;
Баталгаажсан Аюулгүй Байдлын Мэргэжилтэн (Certified Safety Professional – CSP), Баталгаажсан Аюулгүй Байдал, Эрүүл Мэндийн Менежер (Certified Safety and Health Manager – CSHM), Баталгаажсан Байгаль орчны Аюулгүй байдал, Эрүүл мэндийн сургагч багш (Certified Environmental Safety and Health Trainer – CESHT) гэх зэрэг мэргэжлийн цолуудыг хүртэхэд бэлтгэнэ;
Гэрчилгээжсэн Аюулгүй Байдлын Менежментийн Хувь Мэргэжилтэн (Certified Safety Management Practitioner – CSMP) -ий итгэмжлэх жуух бичиг авахаар өргөдөл мэдүүлэх бол түүнийг шалгаруулдаг байгууллага болох Аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн менежментийн институт (Institute for Safety and Health Management)-н шаардлагын заримыг хангана.

ЗОРИЛТОТ СУРАЛЦАГЧ НАР

Энэхүү сургалтын хөтөлбөр нь салбар бүрийн Гүйцэтгэх захирлууд, менежерүүд, супервайзорууд, аюулгүй байдал хариуцсан нэгжийн дарга, менежерүүд, аюулгүй байдлын зөвлөхүүд, болон байгууллага доторх бусад манлайлах ажилтнуудад зориулагдсан тул бүхий л салбарыг хамарч болох ойлголтуудыг багтаасан агуулгатай. Ажлын байран дахь аюулгүй байдлыг хангуулж, ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах хуулийн, санхүүгийн, болон ёс суртахууны үүрэг хариуцлага хүлээсэн бүх хүн суралцах боломжтой.

Аюулгүй байдлын асуудал хариуцан ажиллаж эхлэх гэж буй хувь хүмүүст мөн үр ашигтай бөгөөд байгууллагадаа аюулгүй байдлын үр дүнтэй удирдлагыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар нарийвчлан судлах болно. Энэхүү цогц хөтөлбөрт хамрагдсанаар та ямар ч байгууллагад аюулгүй байдлын ахлах түвшний ажил хийхэд хэрэгтэй мэдээ мэдээллийг олж авах болно.

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

Суралцах хэлбэрээс хамаарч 28 курс хичээлийг дунджаар 10 өдөрт үзнэ (Хөтөлбөрийн тойм хэсгээс үзнэ үү). Хичээлийн нэг цаг нь академик цагаар буюу 40 минут үргэлжилнэ.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГА БА СЕРТИФИКАТ

Сургалтыг тус хөтөлбөрийн сургагчаар бэлтгэгдсэн ХАБЭА-н салбарт 10-35 жил ажилласан туршлагатай, олон улсын зэрэгтэй монгол багш нар заана. Танхимын сургалтанд дадлага ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай техник, багаж хэрэгслүүдийг ашиглана. Хөтөлбөрийн шаардлага хангасан суралцагчдад “ХАБЭА-н Мэргэшсэн ажилтан” (OSH-Professional) хөтөлбөрийн сертификат олгоно. Түүнчлэн хэрэв суралцагч хүсвэл зөвхөн гэрчилгээнүүдийн нэмэлт төлбөр авч 1-ээс 5-р шатлалын гэрчилгээнүүдийг (“ХАБЭА-н Мэргэжилтэн”, “ХАБЭА-н Менежер”, “ХАБЭА-н Сургагч”, “ХАБЭА-н Зөвлөлийн гишүүн”, “ХАБЭА-н Супервайзор”) давхар авах боломжтой. Хэвлэмэл сертификатууд АНУ-аас шуудангаар ирдэг.

СУРГАЛТЫН НОМ, ГАРЫН АВЛАГА

Суралцагчдыг “ХАБЭА-н Мэргэжилтэн” бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд заагдах OSHA-гийн 7 курс хичээл тус бүрээр монгол хэл дээр хэвлэгдсэн 22 ширхэг ном, гарын авлагаар хангана. Онлайн сургалтын суралцагчид гарын авлагуудыг мөн pdf –р онлайнаар үзэх боломжтой.

АНГИ ДҮҮРГЭЛТ БА СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

Танхимын нэг удаагийн сургалтанд дунджаар 25 хүн хамрагдах боломжтой. Сургалтын төлбөр сургалтын хэлбэрээс хамаарч 935 000 – 1680000 төгрөг байна (Хөтөлбөрийн тойм хэсгээс үзнэ үү). Онлайн сургалт нь танхимын сургалтаас 50% хүртэл хямд байдаг. Суралцагч сургалтын төлбөрөө Голомт банкин дахь МХААЭАМХ ТББ-н 1105058738 тоот дансаар сургалт эхлэхээс өмнө шилжүүлсэн байна. Суралцагч төлбөрөө сургалтын төв дээр биечлэн ирж бэлнээр төлж болно.

ХӨНГӨЛӨЛТ, УРАМШУУЛЛЫН БОДЛОГО

 1. Сургалтын хөнгөлөлтийн бодлого:
 • Сургалтын хөнгөлөлт нь зөвхөн 6-р шат: “ХАБЭА-н Ажилтныг мэргэшүүлэх” 132 цагийн бүрэн хөтөлбөрт суухаар бүртгүүлж буй элсэгчдэд олгогдох ба бусад дэд хөтөлбөрт элсэгч нарт хамаарахгүй болно.
 • Сургалтын хөнгөлөлтийн бодлогыг давхардуулж хэрэглэхгүй.
 • Суралцагч нь хөгжлийн ямар нэг бэрхшээлтэй бол энэ талаарх өргөдөл гаргаж (албан ёсны бичиг баримтыг өргөдөлд хавсаргах) сургалтын дор дурьдсан төлбөрөөс илүү хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.
 1. Сургалтын хөнгөлөлтийн хувь хэмжээ:
 • Хувь хүн:
  • Суралцагч 6-р шат: “ХАБЭА-н Ажилтныг мэргэшүүлэх” 132 цагийн хөтөлбөрт бүртгүүлж, төлбөрөө бүрэн төлсөн тохиолдолд нийт төлбөрөөс 20%-ийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.
Сургалтын хэлбэр Хөнгөлөлтийн хувь 1 хүний сургалтын төлбөр
Төлбөр (төгрөг) Хөнгөлөлт
 (төгрөг)

Бодит төлөх (Төгрөг)

1. 100% онлайн сургалт 20% 935000 – 187000 748000
2. 50% онлайн, 50% танхимын сургалт 20% 1260000 – 252000 1008000
3. 100% танхимын сургалт 20% 1680000 – 336000 1344000
 • Суралцагч сургалтын төлбөрийг дараах хуваарийн дагуу 2 хувааж төлөх боломжтой. Үүнд:
 • Сургалтанд бүртгүүлэхдээ 50%
 • Сургалт эхэлснээс хойш ажлын 3 хоногийн хугацаанд 50%.
  • Албан байгууллага:
   • 132 цагийн хөтөлбөрт 2 ба түүнээс дээш ажилтнаа суулгаж, сургалт эхлэхээс өмнө төлбөрөө бүрэн төлсөн тохиолдолд нийт төлбөрөөс 30% хүртэлх хөнгөлөлтийг доорхи шатлалаар үзүүлнэ.
Сургалтын хэлбэр Хөнгөлөлтийн хувь 1 хүний сургалтын төлбөр
Төлбөр (төгрөг) Хөнгөлөл (төгрөг)

Бодит төлөх (Төгрөг)

1. 100% онлайн сургалт 20-30%
1-4 хүн 20.0% 935000 – 187000 748000
5-9 хүн 22.5% 935000 – 210375 724625
10-15 хүн ба түүнээс дээш хүн 25.0% 935000 – 233750 701250
16 ба түүнээс дээш хүн 30.0% 935000 – 280500 654500
2. 50% онлайн, 50% танхимын сургалт 20-30%
1-4 хүн 20.0% 1260000 – 252000 1008000
5-9 хүн 22.5% 1260000 – 283500 976500
10-15 хүн ба түүнээс дээш хүн 25.0% 1260000 – 315000 945000
16 ба түүнээс дээш хүн 30.0% 1260000 – 378000 882000
3. 100% танхимын сургалт 20-30%
1-4 хүн 20.0% 1680000 – 336000 1344000
5-9 хүн 22.5% 1680000 – 378000 1302000
10-15 хүн ба түүнээс дээш хүн 25.0% 1680000 – 420000 1260000
16 ба түүнээс дээш хүн 30.0% 1680000 – 504000 1176000

БҮРТГЭЛ, БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Суралцагч сургалтанд утас, имэйл, вэб сайт, facebook чат зэргээр болон биечлэн ирж бүртгүүлж болно. Сургалт эхлэхээс өмнө төлбөрөө төлснөөр бүртгэл баталгаажина. Суралцагч бүртгүүлэхдээ иргэний үнэмлэхний хуулбар 1%, цээж зураг 1% болон төлбөр төлсөн баримттайгаа ирнэ (Онлайнаар сурч буй тохиолдолд онлайнаар илгээж болно).

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ҮЗЭХ КУРС ХИЧЭЭЛҮҮДИЙН МОДУЛЬ

КУРС ХИЧЭЭЛҮҮДИЙН НЭР АКАДЕМИК ЦАГ
Курс OSHA700: Аюулгүй байдлын удирдлагын танилцуулга
Модуль 1: Дээд удирдлагын үүрэг амлалт 6 цаг
Модуль 2: Удирдлага ба ажилчдын хариуцлага
Модуль 3: Ажилтнуудын оролцоо
Модуль 4: Үр нөлөөтэй мэдээлэл
Модуль 5: Аюулыг илрүүлэх, хяналт тогтоох
Модуль 6: Аюултай тохиолдол болон ослыг судлах нь
Модуль 7: Аюулгүй байдлын боловсрол ба сургалт
Модуль 8: Чанар, аюулгүй байдлын нэгдсэн удирдлага
Курс OSHA705: Аюулыг мэдээлэх хөтөлбөр
Модуль 1: Ерөнхий үүрэг хариуцлага 5 цаг
Модуль 2: Ажлын байрыг шинжлэх нь
Модуль 3: Сав баглаа боодлын шошгожуулалт
Модуль 4: Материалын аюулгүй байдлыг мэдээлэх хуудас (МАБМХ)-ны удирдлага
Модуль 5: Мэдээлэл ба сургалт
Модуль 6: Хөтөлбөрийн шинжилгээний дасгал
Курс OSHA709: Хувийн хамгаалах хэрэгсэл
Модуль 1: Ерөнхий шаардлага 5 цаг
Модуль 2: Хувийн хамгаалах хэрэгслийн сургалтын шаардлага
Модуль 3: Нүд ба нүүрний хамгаалалт
Модуль 4: Амьсгалын эрхтний хамгаалалт
Модуль 5: Толгой, гар, хөлний хамгаалалт
Модуль 6: Цахилгааны хамгаалалтын тоног төхөөрөмж
Модуль 7: Сонсголын эрхтний хамгаалалт
Курс OSHA714: Уналтаас хамгаалах хөтөлбөр
Модуль 1: Уналт, үнэн ба үр дагаврууд 4 цаг
Модуль 2: Уналтаас урьдчилан сэргийлэхэд бэлтгэх
Модуль 3: Уналтын аюулыг илрүүлэх, үнэлэх
Модуль 4: Тулах болон өргөх хэрэгслийг ашиглах нь
Модуль 5: Уналтаас хамгаалах тогтолцоо
Модуль 6: Уналтаас хамгаалах тогтолцоо (үргэжлэл)
Модуль 7: Уналтаас хамгаалах сургалтууд
Модуль 8: Хяналт шалгалт ба засвар үйлчилгээ
Модуль 9: Өндөрт аврах ажиллагаа
Курс OSHA710: Аюултай энергийн хяналт
(Цоожлох/Пайзлах систем)
Модуль 1: Зорилго, хамрах хүрээ ба хэрэглээ 6 цаг
Модуль 2: Энерги хянах хөтөлбөрийн бүрдэл хэсгүүд
Модуль 3: Сургалт ба мэдээлэл
Модуль 4: Давтамжит шалгалт
Модуль 5: Материал ба техник хангамж
Модуль 6: Энергийг хянах хэрэгслийг ашиглах нь
Модуль 7: Цоож, пайзыг тайлж авах
Модуль 8: Гэрээлэгчид, бүлгийн цоож пайз, ба ээлж солигдох
Курс OSHA715: Цахилгааны аюулгүй байдлын үндэс
Модуль 1: Цахилгаан бол аюултай 4 цаг
Модуль 2: Тогонд цохиулах аюулууд
Модуль 3: Цахилгаанд түлэгдэх
Модуль 4: Цахилгааны аюулгүй байдлын загвар
Модуль 5: Аюулыг таних
Модуль 6: Эрсдлийг үнэлэх
Модуль 7: Аюулгүй ажлын орчин
Курс OSHA711: Эргономикийн танилцуулга
Модуль 1: Эргономикийг тодорхойлох нь 4 цаг
Модуль 2: Ажилтнаас шалтгаалсан эрсдлийн хүчин зүйлс
Модуль 3: Ажил үүргээс шалтгаалсан эрсдлийн хүчин зүйлс
Модуль 4: Ажлын орчноос шалтгаалсан эрсдлийн хүчин зүйлс
Модуль 5: Эрсдлийн хүчин зүйлсийг хянах нь
Курс MN002: Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл Ахуйн тухай хууль, тогтоомж (1)
Модуль 1: Монгол Улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн холбогдолтой хууль, тогтоомж, дүрэм, журмууд 4 цаг
Модуль 2: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартууд
Курс MN003: Хөдөлмөрийн нөхцөл (1)
Модуль 1: Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ 3 цаг
Модуль 2: Монгол Улсын Хөдөлмөрийн нөхцлийн стандартууд
Модуль 3: Хөдөлмөрийн нөхцлийг хангах арга хэмжээ, шаардагдах хөрөнгө төлөвлөлт, зарцуулалт
Модуль 4: Хөдөлмөрийн нөхцлийн сайжруулалт
Курс OSHA701: Аюулгүй байдлын зөвлөлийг үр дүнтэй ажиллуулах нь
Модуль 1: Үүрэг, зорилго, үйл ажиллагаа 6 цаг
Модуль 2: Эхлэх нь
Модуль 3: Оролцох эрмэлзлэлийг бий болгох
Модуль 4: Аюулгүй байдлын зөвлөлийн боловсрол, сургалт
Модуль 5: Аюулыг илрүүлэх ба дүн шинжилгээ хийх багаж, зэвсэг
Модуль 6: Асуудлыг шийдвэрлэх арга барил
Модуль 7: Үр өгөөжтэй зөвлөмжийг боловсруулах
Модуль 8: Аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах
Курс OSHA712: Аюулгүй байдлын манлайлал
Модуль 1: Ажил олгогчийн үүрэг хариуцлага 6 цаг
Модуль 2: Аюулыг илрүүлэх нь
Модуль 3: Аюулыг залруулах нь
Модуль 4: Аюулгүй байдлын сургалтыг олгох нь
Модуль 5: Аюулгүй байдлын удирдлагаар хангах нь
Модуль 6: Хариуцан тайлагналыг бататгах
Модуль 7: Үр дагаварыг чухалчилдаг чиг хандлагыг бий болгох
Модуль 8: Аюулгүй байдлын удирдлага
Курс OSHA702: Үйлдвэрлэлийн ослыг үр дүнтэй судлах нь
Модуль 1: Удиртгал 6 цаг
Модуль 2: Шинжилгээг санаачлан эхлүүлэх нь
Модуль 3: Ослын газрыг баримтжуулах
Модуль 4: Үр нөлөө бүхий ярилцлага хийх
Модуль 5: Үйл явцын шинжилгээ хийх
Модуль 6: Шалтгааныг тогтоох
Модуль 7: Шийдэл гаргах
Модуль 8: Тайлан бичих
Курс OSHA716: Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог үнэлэх нь
Модуль 1: Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны үндэс 3 цаг
Модуль 2: Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоонд дүн шинжилгээ хийх нь
Модуль 3: Учир шалтгаанд дүн шинжилгээ хийх багаж, арга техник
Модуль 4: Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог үнэлэх нь
Модуль 5: Аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн амжилтын хөтөлбөрийн танилцуулга
Курс OSHA717: Онцгой байдлын төлөвлөгөө
Модуль 1: Үндсэн асуултууд 4 цаг
Модуль 2: Онцгой байдлын төлөвлөгөө боловсруулах
Модуль 3: Бодлого ба дүрэм, журмууд
Модуль 4: Үүрэг хариуцлага ба сургалт
Модуль 5: Төлөвлөгөөг эргэж нягтлах, зохицуулах, шинэчлэх
Курс OSHA722: Эргономикийн хөтөлбөрийн удирдлага
Модуль 1: Үйл ажиллагааны үе шатыг тогтоох 5 цаг
Модуль 2: Ажлын байрыг шинжлэх
Модуль 3: Эрсдлийн хүчин зүйлүүдийг тодорхойлох
Модуль 4: Эргономикийн ажлын аюулын шинжилгээ
Модуль 5: Эрсдлийн хүчин зүйлүүдийг хянах
Модуль 6: Хяналтыг хэрэгжүүлэх
Модуль 7: Эрүүл мэндийн удирдлага
Модуль 8: Мэдлэг олгох ба сургалт явуулах
Курс OSHA 703: ХАБЭА-н сургалтын танилцуулга
Модуль 1: Ерөнхий зураглал 6 цаг
Модуль 2: ХАБЭА-н сургалтын хүчин зүйл
Модуль 3: Сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах
Модуль 4: Сургагчийн үүрэг хариуцлага
Модуль 5: Сургалтын үнэлгээ
Модуль 6: Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ
Модуль 7: Үнэлгээний таван түвшин
Модуль 8: Сургалтын хөтөлбөрийн сайжруулалт
Курс OSHA704: Аюулын шинжилгээ ба хяналт
Модуль 1: Суурь үзэл баримтлал 5 цаг
Модуль 2: Аюулын ангилал
Модуль 3: Аюулыг илэрүүлэх нь
Модуль 4: Ажлын байрыг шинжлэх нь
Модуль 5: Аюулыг хянах нь
Модуль 6: Асуудлыг шийдвэрлэх
Модуль 7: Үр дүнтэй санал зөвлөмжүүд
Курс OSHA706: Ажлын аюулыг шинжлэх нь
Модуль 1: Ажлын аюулын шинжилгээ хийхэд бэлтгэх нь 6 цаг
Модуль 2: Үе шатуудын жагсаалт гаргах нь
Модуль 3: Аюулыг тодорхойлох нь
Модуль 4: Урьдчилан сэргийлэх хэмжилтүүдийг боловсруулах нь
Модуль 5: Аюулгүй ажлын журмуудыг бичих нь
Модуль 6: Ажлын аюулын шинжилгээний үйл явцыг сайжруулах нь
Курс OSHA721: ХАБЭА-н сургалтыг бий болгох нь
Модуль 1: Сургалт нь хариулт мөн үү? 4 цаг
Модуль 2: Сургалтын хэрэгцээ
Модуль 3: Зорилго ба зорилтууд
Модуль 4: Сурах үйл ажиллагаа
Модуль 5: Сургалтын баримт бичиг
Курс OSHA723: ХАБЭА-н сургалт явуулах
Модуль 1: Бэлэн болох 5 цаг
Модуль 2: Хэрэгслүүдээ бэлтгэх
Модуль 3: Сургалт явуулах
Модуль 4: Асуух
Курс OSHA707: Аюулгүй байдлын зөвлөлийг үр дүнтэй хуралдуулах нь
Модуль 1: Үүрэг шаардлага 5 цаг
Модуль 2: Үүрэг ба хариуцлага
Модуль 3: Хуралд бэлтгэх нь
Модуль 4: Хурал хийх нь
Модуль 5: Аюулгүй байдлын зөвлөлийн амжилтын техникүүд
Модуль 6: Асуудлын нөхцлүүдийг зохицуулах
Модуль 7: Хурлын дараа
Курс OSHA713: Хязгаарлагдмал орчны хөтөлбөр
Модуль 1: Суурь үзэл баримтлал 4 цаг
Модуль 2: Хөтөлбөрийн бүрдэл хэсгүүд
Модуль 3: Хязгаарлагдмал орчинд ажиллах зөвшөөрөл олгох
Модуль 4: Атмосфер дэх аюул
Модуль 5: Атмосферын бус аюул
Модуль 6: Аюулыг хянах
Модуль 7: Хязгаарлагдмал орчинд нэвтрэх баг
Модуль 8: Хязгаарлагдмал орчны эрсдэл
Модуль 9: Сургалтанд тавигдах шаардлага
Курс OSHA718: Галаас хамгаалах төлөвлөгөө
Модуль 1: Суурь асуултууд 4 цаг
Модуль 2: Аюулыг хянах нь
Модуль 3: Гал унтраах суурин системүүд
Модуль 4: Ажилчдын дохиоллын систем
Модуль 5: Зөөврийн гал унтраах хэрэгсэл
Модуль 6: Гарах урсгалд тавих шаардлага
Модуль 7: Үүрэг хариуцлагын хуваарилалт ба сургалт
Модуль 8: Галаас урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн үнэлгээ
Курс OSHA719: Авто хөдөлгөөний аюулгүй байдлын удирдлага
Модуль 1: Том дүр зургаар харвал 4 цаг
Модуль 2: Үүрэг ба хариуцлагууд
Модуль 3: Операторын үүрэг хариуцлага
Модуль 4: Жолоочийг сонгох
Модуль 5: Жолоочийн сургалт ба үнэлгээ
Модуль 6: Ослын судалгаа
Модуль 7: Сонголт ба сайжруулалт
Курс MN001.1: МУ-ын ХАБЭА-н хууль, тогтоомж (2) 4 цаг
Курс MN002.1: Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй (2) 5 цаг
Курс MN003: Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ 3 цаг
Курс MN004: Өндөр эрсдэлтэй ажлын ХАБ (МТТ, Хяз/Орчин, ДХСАА, Материал гм) 6 цаг
Нийт 132 цаг