ОШМИ Группийн логонууд

ОШМИ Групп (10 жил)
ОШМИ Групп (Энгийн)
MSCS ХХК
МХААЭАМХ ТББ
ОШМИ МЕНЕЖМЕНТ ХХК

ОШМИ Брошур

ОШМИ Групп_2017

ENG VERSION
ТАТАХ

ОШМИ Групп 2018

Монгол хувилбар 2018
ТАТАХ

MSCS 2019

Монгол хувилбар 2019
ТАТАХ

ХАБЭА-н Ажилтныг мэргэшүүлэх сургалтын брошур