МАКС Группийн салбар компаниудад хоёрдахь ээлжийн сургалтыг 2012.10.12.13-нд зохион байгууллаа

МАКС Группийн харъяа “Макс Хүнс” ХХК-н ажилтнуудад “ХАБЭА”-н ажлын байран дээрх сургалтыг 2012 оны 10 сарын 12, 13-ны өдрүүдэд явууллаа.
Сургалтын үеийн зургуудаас:
Зураг:1

Зураг:2

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.