“Соёолон интернэшл” ХХК-ийн Ажил олгогч, удирдах ажилтнуудад ХАБЭА-н сургалтыг 2024 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.

“Соёолон интернэшл” ХХК-ийн Ажил олгогч, удирдах ажилтнуудад ХАБЭА-н сургалтыг 2024 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.

Сургалтанд хамрагдсан ажилтнууддаа ажлын өндөр амжилтыг хүсье.

ОШМИ-гийн хамт олноос.