ХАБЭА-Н АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНЫ 124 ЦАГИЙН СУРГАЛТЫН 2024 ОНЫ 2 САРЫН ЭЛСЭЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

📢 ОШМИ Группийн харъяа Монголын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагаа Эрүүл Ахуйн Менежментийн Хүрээлэн нь 02 сарын танхимын сургалтдаа элсэлт авч эхэллээ.
🗒 ХУГАЦАА: 2024 оны 02 сарын 26-аас 03 сарын 15-ны хооронд нийт 3 долоо хоногт, ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагт хичээллэнэ.
🔖 ТӨЛБӨР: Үндсэн төлбөр 1200000 төгрөг. 02 сарын 19 хүртэл төлбөрөө 100% төлсөн хүмүүс маань 960000 төгрөг буюу 20% хөнгөлөлттэй
🎓‍ ГЭРЧИЛГЭЭ: Хөдөлмөрийн яамны харъяа ХАБЭМ төвөөс олгодог ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтны гэрчилгээ (хугацаагүй) олгоно.
👇 СУРГАЛТАД БҮРТГҮҮЛЭХ: