“Аэро Монголиа ХХК”-ийн нийт ажилтнуудын ХАБЭА-н сургалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 15, 16, 20-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулан явууллаа.

“Аэро Монголиа ХХК”-ийн  нийт ажилтнуудын ХАБЭА-н сургалтыг 2020 оны 01 сарын 15, 16, 20-ны өдрүүдэд  амжилттай  зохион байгуулан явууллаа.

Сургалтанд хамрагдсан  нийт ажилтнууддаа сургалтаар олж авсан мэдлэгээ, аюулгүй ажиллагаандаа мөрдөж хэвшүүлэн, эрүүл мэндээ хамгаалж, эрүүл аюулгүй орчинд ажиллахыг ОШМИ-гийн хамт олноос хүсье.

Leave a Reply

Your email address will not be published.