ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтны 124 цагийн мэргэшүүлэх танхимын сургалт 2023 оны 1 дүгээр сарын 23-наас 2 дугаар сарын 10 хүртэл хугацаанд зохион байгуулагдаж байна.

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтны 124 цагийн мэргэшүүлэх танхимын сургалт 2023 оны 1 дүгээр сарын 23-наас 2 дугаар сарын 10 хүртэл хугацаанд зохион байгуулагдаж байна.

Манай сургалт Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны А/370-р тушаалаар батлагдсан “ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам”-д заагдсан жишиг хөтөлбөрийн дагуу явагддаг бөгөөд тус сургалтанд хамрагдсан төгсөгчид МУ-н “ХАБЭА-н асуудал хариулсан ажилтан” гэсэн сертификаттай төгсдөг.

Энэ удаагийн сургалтанд “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт” ХХК, “Ханбогд кашимер” ХХК, “Энгүй Ундарга”, “Их Базар Констракшн”ХХК -ийн ажилтнууд болон хувь хүмүүс хамрагдаж байна.