“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК -ийн Зүүн өмнөд бүсийн салбарын нийт ажилтнуудад ХАБЭА-н сургалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа.

“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК -ийн Зүүн өмнөд бүсийн салбарын нийт ажилтнуудад ХАБЭА-н сургалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа.

Сургалтанд хамрагдсан ажилтнууддаа ажлын өндөр амжилтыг хүсье.

ОШМИ-гийн хамт олноос нь.