ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтны 124 цагийн мэргэшүүлэх танхимын сургалт 2023 оны 11 дүгээр сарын 08-наас 11 дүгээр сарын 28 хүртэлх хугацаанд зохион байгуулагдаж байна.

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтны 124 цагийн мэргэшүүлэх танхимын сургалт 2023 оны 11 дүгээр сарын 08-наас 11 дүгээр сарын 28 хүртэлх хугацаанд зохион байгуулагдаж байна.

Манай сургалт Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны А/370-р тушаалаар батлагдсан “ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам”-д заагдсан жишиг хөтөлбөрийн дагуу явагддаг бөгөөд тус сургалтанд хамрагдсан төгсөгчид МУ-н “ХАБЭА-н асуудал хариулсан ажилтан” гэсэн сертификаттай төгсдөг.

Энэ удаагийн сургалтанд “Баялаг энержи ресурс” ХХК, “Жимобайл” ХХК, “Шунхлай говь” ХХК, “Монгол билиг сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор”, “Скайнэтворкс”ХХК, “Спэйшл ассет менежент” ХХК -ийн ажилтнууд  хамрагдаж байна.